Facebook

Twitter

Atrinktos vietovės, kuriose bus steigiami nauji interneto taškai

LR Vidaus reikalų ministerija informuoja, kad šiandien patvirtintos Lietuvos vietovės, kuriose bus steigiami 400 naujų viešųjų interneto priegos taškų bei modernizuojami 83 jau veikiantys interneto taškai.

Lietuvos gyventojams 2007 m. duris atvers dar 400 viešųjų interneto prieigos taškų kaimiškosiose vietovėse, kuriuose bus suteikta galimybė nemokamai naudotis internetu. Naujieji viešieji interneto prieigos taškai steigiami LR Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą “Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“.

"Iš gautų paraiškų kiekio matyti, kad Lietuvos kaimiškose vietovėse yra didžiulis interneto priegos poreikis. Šiuo metu jau atrinkome 400 Lietuvos vietovių, kuriose bus steigiami naujieji interneto taškai. Taip pat patvirtinome 83 paraiškas modernizuoti interneto taškus, įsteigtus 2002–2003 metais“.

Paraiškos buvo atrenkamos pagal gana griežtus kriterijus, tačiau galime pasidžiaugti, kad paraiškų teikėjai per trumpą laiką labai kokybiškai ir profesionaliai parengė dokumentus naujiems interneto taškams steigti. Manyčiau, tai sudaro prielaidas tikėtis, kad gyventojai gaus kokybiškas paslaugas naujuosiuose viešuosiuose interneto taškuose“, - sakė LR VRM Informacinės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jastiuginas.

Projekto „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ įgyvendinimo metu esamas viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) tinklas plečiamas į nuošalias kaimo vietoves.

Pasak šio projekto vadovo Gedimino Navicko, naujų interneto centrų tankumas užtikrina tolygų interneto centrų išsidėstymą visoje šalies teritorijoje.

„Iki šiol būta apskričių ir rajonų, kuriuose viešasis interneto taškas dar buvo retas reiškinys. Šiuokart įsteigus naujus interneto centrus taškų tinklas gerokai sutankės. Aktyviausia buvo ir daugiausiai naujų Interneto taškų įsteigs Panevėžio apskritis – čia bus įkurti 57 nauji Interneto prieigos taškai, Kauno apskrityje bus įsteigta 56 nauji taškai, Utenos apskrityje – 49 naujų taškų, Vilniaus apskrityje – 47 taškai, Klaipėdos – 38 taškai, Tauragės apskrityje – 37 nauji taškai, Telšių apskrityje – 35 taškai, Marijampolės – 32 taškas, Alytaus – 25 taškai ir Šiaulių apskrityje – 24 nauji Interneto taškai“, - paminėjo G. Navickas.

Be to, atrinkti ir 83 Interneto taškai beveik visose Lietuvos savivaldybėse – jie bus modernizuojami suteikiant naują įrangą.

Anot LR VRM Informacinės politikos departamento direktoriaus pavaduotojo Saulius Jastiugino, atrinkus vietoves interneto taškams steigti, neužilgo bus skelbiami konkursai interneto ryšiui atvesti, kompiuterinei ir kitai įrangai bei baldams įsigyti, kurie bus skirti naujiesiems interneto taškams.

Projektas “Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ vykdomas pagal Bendrojo programavimo dokumento (BPD) 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“. Visam projektui įgyvendinti skirta parama siekia 9 763 640 Lt.

Projektą administruoja partnerių – asociacijos „Langas į ateitį“, UAB S4ID, Kauno technologijos universiteto – konsorciumas.