Facebook

Twitter

Penkerių „Langas į ateitį“ metų veikla paspartino Lietuvos modernizavimo procesus

Informacinės visuomenės plėtrą skatinantis aljansas „Langas į ateitį“ mini 5 veiklos metus ir skelbia apie įpusėjusį visuotinių gyventojų mokymų naudotis internetu projektą.

„Langas į ateitį“ steigėjus, narius, projektų vykdytojus atvyko pasveikinti LR Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas, kuris savo kalboje pabrėžė svarų „Langas į ateitį“ į Lietuvos modernizavimo procesus bei minėjo socialiai atsakingo verslo svarbą Lietuvos raidos procesuose.

Konferencijoje dalyviai apžvelgė aljanso nuveiktus darbus bei pristatė naujus tikslus, siekiant toliau kurti šalies žinių visuomenės proveržio programą.

Į aljansą „Langas į ateitį“ 2002 m. susibūrė „SEB Vilniaus bankas“, „Hansabankas“, „Omnitel“, „Lietuvos telekomas“, „Sonex grupė“ ir „Alna“.

„Langas į ateitį“ direktorė L.Križinauskienė priminė, kad 2002 m. LR Prezidentūroje šalies Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, verslo ir visuomenės atstovams liudijant buvo paskelbta „Langas į ateitį“ iniciatyva bei 3 veiklos kryptys: viešosios nemokamos interneto prieigos steigimas, gyventojų mokymas naudotis kompiuteriais ir internetu bei visuomenės skatinimas naudotis e.paslaugomis. „Langas į ateitį“ užsibrėžė tikslą – skatinti interneto naudojimą Lietuvoje ir tokiu būdu kelti šalies žmonių gyvenimo lygį. Kartu užsibrėžta per trejus metus pasiekti Europos Sąjungos interneto skverbties vidurkį.

Neilgai trukus prie šios iniciatyvos prisijungė ir savo lėšas skyrė ir kitos socialiai atsakingos verslo įmonės. Įvertinusi pirmuosius teigiamus „Langas į ateitį“ projektų rezultatus prie asociacijos veiklos prisijungė LR Vyriausybė, pasirašydama bendradarbiavimo sutartį steigti viešąją interneto prieigą su Vidaus reikalų ministerija.

„Šiandien noriu pabrėžti, kad būtent ties „Langas į ateitį“ iniciatyva prasidėjo verslo ir valdžios partnerystė, kuri sėkmingai toliau tęsiasi ir kitose šalies gyvenimo srityse. Šiandien Lietuvoje veikia beveik 500 interneto prieigos vietų su „Langas į ateitį“ ženklu, dešimtys tūkstančių šalies gyventojų išmokyti interneto pradmenų.“, - sakė „Langas į ateitį“ direktorė.

Kartu konferencijoje buvo pristatyti didžiausio šalies mokymų projekto „Lietuvos e.piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ rezultatai. Siekiantis per dvejus metus kompiuterinio raštingumo žinių suteikti 50 000 Lietuvos gyventojų, „Langas į ateitį“ įteikė jau 25000-ąjį kursų baigimo pažymėjimą 54 metų vilnietei Konstancijai Bogdankienei.

Projektui, vykstančiam iki 2008 m. gegužės, „Langas į ateitį“ gavo paramą iš Europos socialinio fondo pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.2. priemonės 4-ą veiklų sritį „Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“.

ES Struktūrinės paramos departamento direktorė Nijolė Mackevičienė pabrėžė, kad „Langas į ateitį“ projekto finansavimas Europos socialinio fondo lėšomis yra puikus efektyvaus ES struktūrinių fondų panaudojimo Lietuvoje pavyzdys.

L.Križinauskienė sakė, kad sparčiai besikeičiantis gyvenimas Lietuvoje šeštiesiems „Langas į ateitį“ gyvavimo metams iškėlė ne mažiau svarbių uždavinių: e.parašo proveržio programos vykdymas, tolesnis mokymo projekto išplėtimas, elektroninio turinio kūrimo projektai. Aljanso vadovė teigė, jog „Langas į ateitį“ dirbs tam, kad žmonės galėtų internetu naudotis kuo įvairesnėse gyvenimo srityse.