Facebook

Twitter

Modernėjančiai medicinos sistemai būtini kompiuterius įvaldę medikai

Aljanso „Langas į ateitį“ vykdomas projektas „E.piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ suaukė ir sveikatos priežiūros specialistų susidomėjimo. Iki šios dienos naudotis internetu jau išmoko ir baigimo pažymėjimus gavo 136 medikai.

Nemokamus „Langas į ateitį“ kursus baigė 94 VšĮ VUL Santariškių klinikų, VšĮ Šeškinės poliklinikos, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos, Vilniaus miesto Centro poliklinikos, M.Marcinkevičiaus ligoninės ir 42 VšĮ Telšių apskrities ligoninės sveikatos priežiūros specialistai.

„Manau, kad tokie kursai medikams yra be galo naudingi. Juo labiau kad Lietuvoje jau pradėta įgyvendinti elektroninė išankstinė pacientų registracijos sistema, o šios sistemos naudojimuisi šie kursai tikrai pravers“, - sakė „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Vilniaus universiteto Santariškių klinikų informatikos ir plėtros centro direktoriaus Romualdo Kizlaicio manymu, “Lango į ateitį” projektas žengia greta ligoninės vykdomų projektų ir sutampa su ligoninės poreikiais.

„Mūsų ligoninė yra viena iš daugiausiai elektroninių paslaugų diegiančių gydymo įstaigų Elektroninė pacientų išankstinė registracija, internetinė paciento kortelė, išankstinė pacientų registracijos sistema, eilių reguliavimo sistema - šios informacinių technologijų naujovės inspiruoja ligoninės darbuotojų norą gilinti savo kompiuterinio raštingumo žinias, todėl esame labai dėkingi “Langui į ateitį” , kad jų vykdomas projektas padėjo mūsų darbuotojams sėkmingai naudotis informacinės sistemos naujovėmis ir pritaikyti tai savo tiesioginiame darbe“, - sakė Santariškių klininkų atstovas.

Pasak jo, toliau yra derinamos naujos kursus lankysiančių medikų grupės. Lankyti kursus jau užsiregistravę Panevėžio ligoninės, Vilniaus miesto ir rajono sveikatos priežiūros centrų gydytojai, o taip pat medikai iš Kauno, Alytaus, Klaipėdos, Utenos ir Šiaulių sveikatos priežiūros centrų.

Šių kursų mokymo programa parengta pagal LR Vyriausybės patvirtintą kompiuterinio raštingumo standarto minimalios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą, kuri dera su ECDL programa gyventojams (e - Citizen), nuo 2005 m. antrojo pusmečio pradėta įgyvendinti ES.

Projektas „Langas į ateitį“ įgyvendinamas 2006-2008 m. visoje Lietuvos teritorijoje siekiant apmokyti kuo daugiau kaimiškųjų vietovių gyventojų. Iki projekto pabaigos, t. y. 2008 m. balandžio, naudotis internetu ir interneto pradmenų planuojama apmokyti dar 50 tūkst. šalies gyventojų, vyresnių nei 16 metų.

Užsiregistruoti ir sužinoti, kur ir kada vyksta kursai, galima pasiteirauti telefonu 8 700 55321. Kursų trukmė – 5 užsimėmimai, visi lankytojai gauna specialiai išleistus vadovėlius, o kursų pabaigoje, įvertinus įgytas žinias, dalyviams įteikiamas kursų baigimo pažymėjimas.

„Langas į ateitį“ gavo vykdo gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymo projektą „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.2. priemonės 4-ą veiklų sritį „Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“.

Kurkime ateitį drauge!