Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ pakviestas atstovauti Lietuvai ES parodoje

Aljanso „Langas į ateitį“ vykdomas projektas „E.piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimu, Potsdame (Vokietija) vykstančioje konferencijoje ir parodoje pristatomas kaip vienas sėkmingų Europos socialinio fondo (ESF) finansuojamų projektų Lietuvoje.

Birželio 28-29 dieną Potsdame rengiama konferencija bei vykdomų projektų paroda, skirta ESF 50-mečiui, fondo veiklos retrospektyvai bei ateities gairėms aptarti.

Asociacijos „Langas į ateitį“ projektas, skirtas 50 000 Lietuvos gyventojų suteikti kompiuterinio raštingumo pradmenų, yra vienas iš dviejų projektų, kurie parodoje pristatomi kaip sėkmingiausiai įgyvendinami ir padedantys spręsti itin aktualias problemas ESF lėšomis finansuojami projektai .

„Langas į ateitį“ projektas įgyvendinamas 2006-2008 m. visoje Lietuvos teritorijoje siekiant apmokyti kuo daugiau kaimiškųjų vietovių gyventojų. Iki 2008 m. balandžio naudotis internetu ir interneto pradmenų planuojama apmokyti 50 tūkst. šalies gyventojų, vyresnių nei 16 metų. Šiuo metu kursus jau yra baigę per 28 tūkst. lankytojų.

Šių kursų mokymo programa parengta pagal LR Vyriausybės patvirtintą kompiuterinio raštingumo standarto minimalios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą, kuri dera su ECDL programa gyventojams (e - Citizen), nuo 2005 m. antrojo pusmečio pradėta įgyvendinti ES.

 „Mums, kaip projekto vykdytojams, svarbiausia suteikti kuo didesnę naudą mūsų šalies gyventojams, padedant jiems integruotis į šiuolaikinę visuomenę ir vis daugiau žinių reikalaujančią darbo rinką. Žinoma, greta be galo svarbu, kad šią mūsų veiklą kaip sėkmingą įvertino ir atsakingos ES institucijos Lietuvoje. Tikimės, kad projekto mastą, svarbą bei vykdymo procesus įvertins ir kitų Europos Komisijos, Vokietijos bei kitų ES šalių atstovai.. Tikimės savo sukaupta patirtimi pasidalinti su kitų šalių projektų vykdytojais bei pasisemti informacijos iš ES šalių kolegų“, - sakė „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

„Langas į ateitį“ vykdo gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymo projektą „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.2. priemonės 4-ą veiklų sritį „Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“.

Kurkime ateitį drauge!