Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ kompiuterinio raštingumo mokys neįgalius Lietuvos gyventojus

Vilnius, kovo 13 d.

 

Informacinės visuomenės plėtrą skatinantis aljansas „Langas į ateitį“, 2 metus vykdęs visuotinius gyventojų mokymus naudotis internetu, pateikė papildomą paraišką projektui išplėsti ir gavo Europos socialinio fondo finansavimą. Papildomas finansavimas skirtas neįgaliųjų šalies gyventojų kompiuteriniams raštingumui ugdyti.

Aljansas š.m. balandžio mėnesį baigs dvejus metus vykdomą projektą „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“. Šio projekto rezultatas - 50 000 Lietuvos gyventojų, baigusių „Langas į ateitį“ rengiamus kursus ir įgijusių pradinių kompiuterinio raštingumo žinių. Tai yra vienas didžiausių Lietuvoje vykdomų mokymų projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų - „Langas į ateitį“ projektui skirta 8,4 mln. Lt parama iš Europos socialinio fondo agentūros (ESFA). Projektas skirtas spręsti šiuo metu egzistuojančias nepakankamo gyventojų kompiuterinio raštingumo problemas.

„Kompiuterinio raštingumo kursai sulaukė didžiulio Lietuvos gyventojų dėmesio –nespėjome į kursus priimti visų norinčiųjų. Kartu, vykdydami šį projektą, pastebėjome dar vieną didžiulę Lietuvos visuomenės bėdą – neįgaliuosius žmones, kuriems per daug sudėtinga lankyti kursus kartu su sveikais žmonėmis. Todėl ėmėmės iniciatyvos surengti kursus specialiai judėjimo negalią turintiems žmonėms. Ši mūsų iniciatyva buvo palaikyta Europos socialinio fondo – jis skyrė papildomą finansavimą. Per trumpą laiką pritaikysime mūsų projektą likimo nuskriaustiems žmonėms. Tikimės, kad kompiuteris ir internetas jiems suteiks ypatingai svarbų ryšį su aplinkiniu pasauliu“, - apie naują iniciatyvą pasakoja „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Pasak jos, ketinama kompiuterinio raštingumo žinių suteikti 400 žmonių su negalia. Jų mokymai truks iki liepos mėnesio. Kursai bus organizuojami 16 Lietuvos savivaldybių, invalidų draugijų skyriuose ar dienos centruose, kurie yra pritaikyti žmonėms su judėjimo negalia Be to, bus pakoreguota mokymų programa, daugiau mokymo valandų suteikiant darbui kompiuterių klasėse. Grupėse bus mokoma ne daugiau kaip po 10 dalyvių. Kursų dalyviai į mokymų klases bei atgal į namus bus vežami specialiu transportu.

Mokymo programa parengta pagal LR Vyriausybės patvirtintą kompiuterinio raštingumo standarto minimalios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą, kuri dera su ECDL programa gyventojams (e - Citizen), nuo 2005 m. antrojo pusmečio pradėta įgyvendinti Europos Sąjungoje.

Kurkime ateitį drauge!