Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ apdovanojo daugiausiai e.piliečių išugdžiusias savivaldybes

Vilnius, gegužės 7 d.

Asociacija “Langas į ateitį“, baigdama vykdyti dvejus metus trukusį projektą „Lietuvos e.piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“, paskelbė, kad Ukmergės, Šilalės, Vilkaviškio ir Alytaus rajonų savivaldybės yra daugiausiai e.piliečių išugdžiusios savivaldybės.

Pagal apsilankiusiųjų kompiuterinio raštingumo kursuose skaičių, šiose savivaldybėse daugiau nei 50 proc. viršytas suplanuotų apmokyti gyventojų skaičius.

„Šis gyventojų aktyvumas mokantis kompiuterio ir interneto pradmenų labai maloniai nustebino ir kursų rengėjus, ir atsakingas šalies institucijas. Dėkojame visiems už paramą rengiant kursus ir kviečiant gyventojus mokytis. Keturias šalies savivaldybes įvardijome kaip išugdžiusias daugiausiai e.piliečių“, - sakė „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Daugiausiai tarp lankiusiųjų kursus buvo tarnautojų, pedagogų, darbininkų, beveik 11 proc. lankytojų buvo bedarbiai. Didžioji dalis lankytojų buvo su viduriniu, aukštesniuoju ir aukštuoju išsilavinimu. Apie 80 proc. kursų dalyvių buvo moterys. Beveik 90 proc. besimokiusiųjų – 25-59 metų gyventojai.

„Manome, kad kursai iš esmės padidino kompiuterinio raštingumo lygį Lietuvoje – tikimės, kad šis didelis apmokytų žmonių būrys skleis įgytas žinias savo aplinkoje bei prisidės šiuo metu santykinai neraštingose socialinėse grupėse suvokiant tokių žinių naudą bei skatinant norą mokytis“, - sakė L.Križinauskienė.

Aljansas „Langas į ateitį“ per dvejus metus kompiuterinio raštingumo apmokė 50 000 Lietuvos gyventojų. Tam panaudotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos - „Langas į ateitį“ gavo 8,4 mln. Lt paramą iš Europos socialinio fondo agentūros (ESFA). Aljansas vykdė gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymo projektą „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.2. priemonės 4-ą veiklų sritį „Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“.

Projektas skirtas spręsti šiuo metu egzistuojančias nepakankamo gyventojų kompiuterinio raštingumo problemas.

Kurkime ateiti drauge!