Facebook

Twitter

Lietuvos neįgalieji mokysis „Langas į ateitį“ kompiuterinio raštingumo pradmenų kursuose

Vilnius, gegužės 16 d.

Asociacija „Langas į ateitį“ kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoja konferenciją „Informacinių technologijų prieinamumas neįgaliesiems“.

Konferencija organizuojama atsiliepiant į tarptautinės komunikacijos organizacijos (International Telecommunication Union) raginimą prisijungti minint gegužės 17 d. kaip Pasaulinę telekomunikacijos ir informacinės visuomenės dieną, kurios tema 2008 metais - „Informacinių technologijų prieinamumas neįgaliesiems“.

„Vykdydama Europos socialinio fondo kompiuterinio raštingumo projektą „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ asociacija „Langas į ateitį“ sulaukė neįgalių žmonių, norinčių lankyti kursus, tačiau dėl turimos negalios negalinčių mokytis projekto suteiktomis sąlygomis. Suvienijus jėgas su Lietuvos neįgaliuosius vienijančiomis draugijomis, buvo išsiaiškinti neįgaliųjų poreikiai ir parengtas projektas, pagal kurį iki liepos mėnesio pabaigos bus rengiami kompiuterinio raštingumo ir interneto pradmenų kursai judėjimo negalią turintiems Lietuvos gyventojams“, - apie naują „Langas į ateitį“ iniciatyvą sakė asociacijos direktorė Loreta Križinauskienė.

Konferencijoje pristatomas šis mokymų projektas, pagal kurį Lietuvoje bus apmokyta 400 žmonių su negalia iš 16 šalies savivaldybių. Renginio metu organizacijų atstovai supažindinti su rengiamais kursais, jų turiniu bei galimybėmis mokytis neįgaliesiems.

“Lietuvai rengiantis ratifikuoti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, aktualu ne tik viešinti jos nuostatas, bet ir imtis konkrečių veiksmų jas įgyvendinti, tuo būdu siekiant pagerinti neįgaliųjų padėtį Lietuvoje bei mažinti žmonių su negalia atskirtį informacinėje visuomenėje“, sakė Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėja Asta Žukaitė.

Konferencijos metu aptartos aktualios konferencijos tematikai Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos, informacinių technologijų prieinamumo neįgaliesiems problematika, paanalizuota esama situacija bei prieinamumo didinimo galimybės. Konferencijoje vyks neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų atstovų diskusija informacinių technologijų pritaikymo žmonėms su negalia tema.

Sveikinimo žodį susitikimo dalyviams tarė LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Povilas Vytautas Žiūkas.

Kurkime ateitį drauge!