Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ kompiuterinio raštingumo žinių suteikė rekordiniam Lietuvos gyventojų skaičiui

Vilnius, gegužės 29 d.

Informacinės visuomenės plėtrą skatinantis aljansas „Langas į ateitį“ šiandien LR Prezidento rūmuose pranešė, kad baigė Lietuvos gyventojų kompiuterinio raštingumo projektą „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ ir kompiuterinio raštingumo žinių suteikė 50 000 Lietuvos gyventojų.

Dvejus metus „Langas į ateitį“ vykdė visuotinius nemokamus gyventojų mokymus naudotis kompiuteriais ir internetu visoje Lietuvoje.

Mokymų rezultatai buvo pristatyti LR Prezidentui Valdui Adamkui ir Prezidento rūmuose surengtos konferencijos dalyviams.

50 000 Lietuvos gyventojų mokymams buvo panaudotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir asociacijos „Langas į ateitį“ lėšos, viso - 8,5 mln. Lt.
Projektas skirtas spręsti nepakankamo gyventojų kompiuterinio raštingumo problemas.

„Vykdėme didžiausio masto mokymus Lietuvoje: kursuose dėstė per 400 dėstytojų, mokymai vyko 2938 klasėse ir 181 viešajame interneto centre. Didžiausią dėmesį skyrėme kaimiškųjų vietovių gyventojams bei vyresnio amžiaus žmonėms. Vidutinis kursų lankytojų amžius – 43 metai, daugiau nei pusė lankytojų - 40-59 metų Lietuvos gyventojai. Šie rodikliai liudija, kad pasiekėme savo tikslą – suteikti kompiuterinių gebėjimų tiems žmonėms, kurie yra aktyvūs darbo rinkoje, tačiau dėl įvairių priežasčių neišmoko naudotis kompiuteriu. Tai iš dalies ribojo šių žmonių galimybes naudotis šiuolaikinėmis paslaugomis ir darbo priemonėmis“, - sakė „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Pasak jos, didžioji kursų lankytojų dalis (64 proc.) turi aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą. 61 proc. lankytojų yra iš mažesnių miestelių ir kaimo gyvenviečių.
Didžiausias gyventojų aktyvumas lankant kursus buvo Šilalės, Ukmergės, Alytaus ir Vilkaviškio rajonuose.

Pagrindinis projekto „Lietuvos e-piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ tikslas - tiesioginių mokymų kompiuterinėse klasėse būdu suteikti kompiuterinio raštingumo pradmenų ir saugaus naudojimosi internetu žinių 50 000 Lietuvos gyventojų, vyresnių nei 16 metų. Mokymo programa parengta pagal LR Vyriausybės patvirtintą kompiuterinio raštingumo standarto minimalios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą, kuri dera su ECDL programa gyventojams (e - Citizen), nuo 2005 m. antrojo pusmečio pradėta įgyvendinti Europos Sąjungoje. Kursai truko 5 užsiėmimus, visi lankytojai gavo specialiai išleistus vadovėlius, o kursų pabaigoje, įvertinus įgytas žinias, dalyviams įteiktas kursų baigimo pažymėjimas.

Aljansas vykdė gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymo projektą „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.2. priemonės 4-ą veiklų sritį „Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“.

Kurkime ateitį drauge!